In het nieuws - Marktcommissie Beek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Na 35 jaar neemt Jos Spierts afscheid van de Marktcommissie en wordt in de lijst van ereleden toegevoegd.

Het was 1980 toen de toenmalig voorzitter (Wil Ploemen) en secretaris (Jeu Dewez) van de Marktcommissie in Beek, de directeur van de Rabobank benaderden omdat ze een financiële man voor de Marktcommissie zochten.
Na kort beraad was een en ander in kannen en kruiken en werd Jos voorgedragen om lid van de Marktcommissie te worden. Na een inwerkperiode werd hij penningmeester van deze prachtige club. Jos komt voort uit een boerenfamilie en voelde zich zodoende medeverantwoordelijk om het Beekse erfgoed te behouden.
Destijds waren de Paasveejaarmarkt en de Sinte Lecie feesten noch gescheiden evenementen. Bij de Sinte Lecie Jaarmarkt was een vacature van penningmeester en werd Jos door de SMB afgevaardigd. Na een jaar nam Jos ook deze functie bij de Marktcommissie over van Jo Bogman.
Bijna 20 jaar heeft Jos de financiën van de Marktcommissie beheerd. Daarna is hij nog 15 jaar lid gebleven.
Dat is een lange periode. Het is goed geweest. Iedereen wordt ouder en de jeugd heeft de toekomst.
Ook de Marktcommissie ontkwam niet aan een fikse verjonging.
Jos bedankt, goede gezondheid en geniet samen met Marie José van jullie reizen.

St. Marktcommissie Beek

 
Koperen jubileum Ad Laeven
 
 
Marktcommissielid Ad Laeven heeft tijdens deze Paasveejaarmarkt zijn 12,5 jarig lidmaatschap gevierd.
 
We zijn blij Ad al 12,5 jaar in ons midden te hebben. Begonnen als Marktcommissie-lid nadat men Ad had gevraagt voor een halte plaats voor de koetsentocht.
 
Voor de koetsen had Ad altijd al een zwakte en heeft dit met hart en ziel steeds weer georganiseerd. De paarden zijn vervangen voor motoren en heeft de naam mee gekregen van Baek Voiture. Hier is Ad weer de kartrekker
 
Ad, bedankt dat we al 12,5 jaar op je mogen bouwen en op je kunnen rekenen!!!

St. Marktcommissie Beek

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu