Marktregels - Marktcommissie Beek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Deelname > Jaarmarkt > Richtlijnen

Algemene voorwaarden deelname Paasveejaarmarkt.


1. Door het insturen van ons inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
2. Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde schriftelijke inschrijving ontvangt u als bevestiging van uw reservering een factuur. Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn hebben ontvangen.
3. Als u niet tijdig betaald, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in te delen. Uw betalingsverplichting komt daarbij niet te vervallen!
4. Annuleren is alleen mogelijk als deze 2 weken voor aanvang van het evenement schriftelijk wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort. Bij annulering, vallend binnen de 2 weken voor aanvang van het evenement, wordt er €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
5. Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.
6. Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.
7. De markt vangt aan om 11.00 uur en eindigt om 17:00 uur. Uiterlijk om 09.00 uur moet u uw kraam/plaats aan het inrichten zijn en u dient de kraam pas te gaan opruimen na beëindiging van de markt. Uw plaats wordt gereserveerd tot uiterlijk 09.00 uur.
8. Parkeren achter de kraam is enkel toegestaan op plaatsen waar dit mogelijk is. Hiervoor dient vooraf toestemming worden gevraagd bij de organisatie.
9. Het is niet toege¬staan om pennen in de grond te slaan. Gebruik als ballast jerrycans gevuld met water of iets dergelijks.
10. Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk is maatgevend.
11. Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is welmogelijk om naast een kraam één of meerdere meters grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam.
12. De organisatie zorgt voor elektriciteitspunten voor diegenen die op het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel van minimaal 50 meter. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente door ondeugdelijk materiaal, kan op u worden verhaald.
13. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en /of goederen ten gevolge van het niet of niet correct functioneren van de elektriciteit voorziening.
14. U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens de markt.
15. Wanneer u met warmtebronnen werkt, moet u voldoen aan de wettelijke normen en indien de voorschriften dit voorschrijven, gekeurd zijn. De brandweer zal hierop controleren. Denk bij het bepalen van het aantal meters grondplaats aan trekbomen, deze moeten uitgeklapt zijn voor de brandweer i.v.m. inspectie.
16. Marktkooplui die etenswaren verkopen dienen op de hoogte te zijn van de gestelde normen die de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit voorschrijft en deze opvolgen. De organisatie neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Wij verwijzen hier naar volgende website pagina:
https://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/vrijmarkten-en-evenementen/belangrijkste-eisen-levensmiddelen
17. Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door wind, regen etc., komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door u toedoen aan de organisatie worden opgelegd.
18. Daar wij alle kooplieden een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen daarom niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien.
19. Er dient te allen tijde een doorgang van een minimale breedte van 1 m vrijgehouden te worden voor elke toegangsdeur van aangrenzende panden gelegen aan het parcours.
20. De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet doorwelke omstandigheden dan ook.
21. Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. Bij het niet nakomen hiervan, zult u in de toekomst aan deelname van onze markt kunnen worden uitgesloten.
22. In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de organisatie en/of marktmeester bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.
23. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van de markt te verwijderen en van verdere deelname aan andere markten of braderieën uit te sluiten.


Klik hier om algemen voorwaarden
te downloaden en
eventueel te printen

Informatie Marktmeester:

tel: +31 (0)6-42605724 (na 18.00h)
mail: markt@marktcom-beek.nl

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu